Rizome-Bxl is een vzw die door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt erkend als dienst voor justitieel welzijnswerk en dienst voor schuldbemiddeling.

We helpen de leefomstandigheden van (ex-)gedetineerden en geïnterneerden verbeteren en hun zelfvertrouwen, zelfstandigheid en burgerschap te versterken.

We verstrekken sociale, psychologische en administratieve begeleiding om rechtzoekenden te helpen om de tijd in hechtenis zinvol door te brengen en vóór, tijdens en na die periode doordachte keuzes te maken.

 

We scheppen met elk van hen een vertrouwensband en bieden hen een persoonlijke, minnelijke en aangepaste opvolging. Afhankelijk van de situatie overleggen we bovendien met hun omgeving. We stellen hen ook activiteiten in de gevangenis en/of stappen buiten de gevangenis voor.

Onze vereniging steunt op een multidisciplinair team van 20 medewerkers, bijgestaan door vrijwilligers. We hechten veel belang aan de uitwisseling van goede praktijken en de continue verwerving van nieuwe competenties en kennis. De interne communicatie wordt georganiseerd en bevorderd in een kader van participatief bestuur.

We werken daarnaast samen met een breed netwerk van overheidsinstanties en verenigingen om een coherent sectoraal aanbod te kunnen opbouwen in het belang van de rechtzoekenden.

Onze raad van bestuur bestaat sinds 2022 uit 6 leden. Het dagelijkse beheer van de vzw is toevertrouwd aan de heer Benoit ENGLEBERT (coördinator):

Het team

De vrijwilligers

Een veertigtal vrijwilligers ondersteunen de taken van de vzw in samenwerking met de eerstelijnswerkers.