Psychologische opvolging bestaat uit regelmatige gesprekken op basis van een vertrouwensrelatie met een psycholoog/psychologe. De opvolging gebeurt op aanvraag van de betrokkene, of deze in de gevangenis zit of niet, op elk moment van een gerechtelijke procedure. De gesprekken zijn onderhevig aan beroepsgeheim.

Het doel is de gedetineerde steun te bieden met betrekking tot de hechtenis, tussen te komen in crisissituaties, te helpen met de opbouw van het reklasseringsplan en een opvolging na de vrijlating voor te stellen.

Voor wie is de dienst bedoeld?

Daders van inbreuken, met andere woorden, personen die momenteel of in het verleden een gerechtelijk probleem hebben (gehad), in de gevangenis zitten, geïnterneerd zijn of vrijgelaten zijn. Ook de naasten van de rechtzoekenden kunnen bij deze dienst terecht.

Alle aanvragen voor psychologische hulp worden in acht genomen en tijdens het eerste gesprek/de eerste gesprekken geëvalueerd. De continuïteit en de regelmaat van de opvolging worden beslist in overleg met de betrokkene.

Een aanvraag indienen

Zou u een beroep willen doen op onze dienst voor regelmatige psychologische opvolging in Brussel, in de gevangenis of in onze kantoren in het centrum van de stad?

Neem contact op met het onthaal van de vzw en breng ons op hoogte van uw aanvraag.

Onze dienst is gratis en we werken met een wachtlijst.

Let op: Om sneller te kunnen inspelen op nieuwe aanvragen, stellen de diensten voor justitieel welzijnswerk, gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een gemeenschappelijke wachtlijst voor. Zo kunnen de begunstigden door een andere Brusselse dienst worden geholpen, om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Iemand die een aanvraag voor psychologische begeleiding doet bij Rizome-Bxl kan dus eventueel worden onthaald door een psycholoog/psychologe van een andere dienst voor justitieel welzijnswerk, die op dezelfde manier – dus gratis en in vertrouwelijkheid, te werk gaat.