De bezoekers en bezoeksters in de gevangenis zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Ze bieden de gevangenen actieve steun en hun werk is een manier van verzet tegen de breuk tussen de gevangenen en de maatschappij.

Wat bieden de bezoekers en bezoeksters in de gevangenis?

Een luisterend oor en gesprekken van burger tot burger over het leven in een kader van wederzijds respect en zonder de gedetineerde te beoordelen.

De gesprekken steunen op drie essentiële basisprincipes :
vertrouwen, gelijkheid en discretie.

Samenwerking tussen burgers en professionals:

In onze vzw bestaat het team van bezoekers en bezoeksters in de gevangenis uit een veertigtal vrijwilligers, begeleid door 4 professionals van Rizome-Bxl.

Tijdens de maandelijkse vergaderingen kunnen ze elkaar ontmoeten, uitwisselen over onze activiteiten en zich informeren over bepaalde onderwerpen in verband met de omgeving waarin dit vrijwilligerswerk zich afspeelt (gerechtelijk systeem, hulpverlenings- en zorgnetwerk enz.).

Als u zich bij ons wilt aansluiten, vindt u hier enkele informatie waarmee u rekening moet houden vooraleer u uw aanmelding verzendt :