accompagnement2

Onze dienst voor justitieel welzijnswerk in Brussel is erkend als een laagdrempelig hulpverleningscentrum, dat geen voorafgaande voorwaarden stelt voor een eerste ontmoeting.

De algemene sociale eerstelijnsdienst biedt ontmoetingen en begeleiding aan op verzoek.

Na een eerste verzoek stellen we gedetineerden, ex-gedetineerden en hun naasten gepersonaliseerde hulp voor.