Sociale dienst

Eerstelijns psychosociale hulp op verzoek van gedetineerden,
ex-gedetineerden en hun familieleden.

Psychologische
opvolging

Regelmatige ontmoeting met een psycholoog, waarbij de persoon wordt ondersteund door per geval te luisteren, in het beroepsgeheim.

Bezoeksters in
de gevangenis

Burgeractie onder toezicht van het Rizome-bxl-team.

Voorziening voor huisvestiging

Ondersteuningssysteem voor re-integratie en herhuisvesting in Brussel voor mensen die de gevangenis verlaten, met een tussenkomst van het tweedelijns huisvestingsteam.

Schuldbemiddeling

Minnelijke schuldbemiddeling voor mensen in detentie of onder elektronisch toezicht. De begeleiding wordt aangepast aan elke persoon, afhankelijk van zijn situatie en zijn vraag.

Activiteiten in de gevangenis

Onze vzw versterkt het aanbod van collectieve activiteiten in penitentiaire inrichtingen om de detentieomstandigheden te verbeteren en extra steun te bieden aan de individuele psychosociale begeleiding.

Sensibiliseringsacties

Om een grotere inclusie van
ex-gedetineerden te bevorderen, mobiliseren we ons elk jaar om bewustmakingsevenementen te organiseren over de "betekenis van de gevangenis" en de gevangenisrealiteit.