Deze dienst is bestemd voor mensen met (zware) schulden die aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

Inwoners van Schaarbeek kunnen zich rechtstreeks richten tot de dienst NetPR op het nummer 02 240 34 38 of via repr@1030.be

Strafrechtelijke boetes, gerechtskosten en burgerlijke partijen kunnen rechtstreeks worden behandeld in het kader van een sociale begeleiding.

De ontmoetingen met onze bemiddelaars kunnen plaatsvinden in het kantoor of in de gevangenis, als die zich in Brussel bevindt. Als u in een gevangenis buiten Brussel zit, zal u een afspraak moeten maken wanneer u een uitgaansvergunning of penitentiair verlof hebt.  

Hoe verloopt de begeleiding?

 

Onze begeleiding is aangepast aan de situatie en/of behoeften van elke betrokkene. In het eerste gesprek leggen we uit wat een minnelijke schuldbemiddeling is, lichten we de rechten en plichten van de verschillende betrokken partijen uit en beantwoorden we de vragen van de betrokkene. Pas wanneer die over alle informatie beschikt, beslist betrokkene of hij/zij al dan niet een opvolging in schuldbemiddeling wenst. 

Wat doen we precies tijdens de begeleiding?

Wanneer en hoe kunt u ons contacteren?

Het is belangrijk dat u ons contacteert zodra u naar de gevangenis moet of onder elektronisch toezicht komt te staan, zodat we u op onze wachtlijst kunnen inschrijven. We ontmoeten mensen in chronologische volgorde, volgens de datum van indiening van de aanvraag, ook al bent u ondertussen vrijgekomen.

 

U kunt ons contacteren via een rapportbriefje, door tussenkomst van uw maatschappelijk assistent(e) of telefonisch op het nummer 02 209 34 00.

Hebt u vragen, dan kunt u zich richten tot onze schuldbemiddelaars. Dit kan telefonisch of op afspraak, elke donderdagvoormiddag van 9 tot 12 uur.