Sociale permanentie op het kantoor

 

Wenst u een professional te spreken voor hulp of advies voor uzelf of een naaste?

Zou u graag sociale begeleiding krijgen van een dienst voor justitieel welzijnswerk?

Rizome-Bxl biedt elke ochtend van 9 tot 12 uur (maandag t/m vrijdag) sociale permanentie in ons kantoor aan de Anspachlaan 41 te 1000 Brussel.

Een maatschappelijk assistent(e) kan dan uw vragen beantwoorden. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

De sociale permanentie is bedoeld voor mensen die onderhevig zijn aan een strafrechtelijke procedure, zowel tijdens als na de procedure, de gedetineerden, de ex-gedetineerden en hun naasten.

Het doel van het gesprek is uw situatie te begrijpen, een antwoord te geven op uw eerste vragen, u te informeren en u te oriënteren, afhankelijk van uw behoeften.

Indien nodig kunt u voor langere tijd begeleiding krijgen.

Wenst u bijkomende info? Neem contact op met onze dienst via het nummer 02 209 34 00.

Sociale permanentie in de gevangenis

Onthaalpermanentie voor nieuwkomers

Een gevangenisstraf heeft meestal een grote impact op het leven van de betrokkene en zijn/haar omgeving.

Om de gedetineerden zo goed mogelijk te begeleiden wanneer ze in een strafinrichting terechtkomen bieden meerdere diensten voor justitieel welzijnswerk een onthaalpermanentie voor nieuwkomers aan. De ontmoeting tussen de gedetineerde en de externe hulpverlener vindt indien mogelijk plaats binnen de 3 dagen na de eerste dag van hechtenis.

De permanentie maakt het mogelijk om in te spelen op dringende vragen, verbonden aan de ‘shock’ die de opsluiting in de gevangenis veroorzaakt, en waarop wij zo snel mogelijk een antwoord proberen te geven. We kunnen de betrokkene dan informeren over zijn/haar rechten, de werking van het gevangeniswezen (strafrechtelijke procedure, interne werking in de gevangenis, administratieve informatie enz.) uitleggen en het aanbod van de verschillende hulpverleningsdiensten die actief zijn in de gevangenis (‘externe diensten’) voorstellen.

Na dit informatiegesprek en de eerste dringende hulp kan de betrokkene zich inschrijven op de wachtlijst van de externe sociale diensten. Dat kan via een rapportbriefje of telefonisch.