Intra muros: sociale begeleiding in de gevangenis

Een groot deel van ons werk speelt zich af in het kader van individuele ontmoetingen op verzoek van de gedetineerden.

De begeleiding is zowel bestemd voor mensen die vervolgd of veroordeeld zijn (gemeen recht), als voor geïnterneerden en gedetineerden in de gevangenis. Onze tussenkomst kan plaatsvinden in elke fase van de gerechtelijke procedure (voorlopige hechtenis, veroordeling en internering):

Het beginpunt van de begeleiding is altijd een rechtstreeks verzoek van de betrokkene, hetzij telefonisch of via de communicatiekanalen van de gevangenis (zoals het rapportbriefje).

De eerste ontmoetingen dienen om het verzoek te analyseren en te verduidelijken, het interventiekader te schetsen en de betrokkene, indien nodig, door te verwijzen.

We bieden psychosociale begeleiding en morele ondersteuning.

In de gevangenis beantwoorden we uiteenlopende, specifieke verzoeken, of starten we de opmaak en uitvoering van het detentie- en reclasseringsplan van de gedetineerde, met ondersteuning bij huisvesting, toegang tot zorgverlening, de familiebanden, de zoektocht naar een opleiding of werk enz. Indien nodig kunnen we de personen doorverwijzen naar sociale diensten die gespecialiseerd zijn in bepaalde thema’s of samenwerken met het bestaand professioneel netwerk.

Op verzoek van de gedetineerden kunnen we ook begeleiding aanbieden tijdens de uitgaansvergunning buiten de gevangenis om hun re-integratieproject uit te voeren (administratieve regularisatie, kandidatuur voor een zorgstructuur, inschrijving voor een sociale woning, gesprek in een opvangtehuis enz.).

Extra muros: sociale begeleiding buiten de gevangenis

Als de betrokkene dat wenst, kan de sociale begeleiding na de vrijlating verdergaan, met of zonder gerechtelijke voorwaarden (voorwaardelijke vrijlating, elektronisch toezicht, vrijlating op proef, einde van de straf enz.).

Onze sociale dienst staat ook ter beschikking van mensen die we niet vooraf hebben ontmoet in de gevangenis. Voor die nieuwe aanvragen of voor iedereen die bij een gerechtelijke procedure betrokken is, organiseren we sociale permanenties in onze kantoren om begeleiding in Brussel te starten.

We willen onze sociale dienst zo laagdrempelig mogelijk houden, zowel voor ex-gedetineerden of mensen met een uitgaansvergunning (gevangenissen buiten Brussel), als eventueel voor hun naasten.

Individuele begeleiding buiten de gevangenis wordt hoofdzakelijk georganiseerd via regelmatige gesprekken in het kantoor en telefonisch contact. Op verzoek van de betrokkene en wanneer nodig stellen we begeleiding en ontmoetingen buiten het kantoor voor (toegang tot sociale rechten, bezoeken aan de verblijfplaats, administratieve procedures, bemiddeling, ontmoetingen van het netwerk, verblijf in het ziekenhuis enz.).