Kunstart is een workshop rond creativiteit en artistieke expressie voor vrouwelijke gedetineerden, onder leiding van de Belgische kunstenares Céline Cuvelier (www.celine-cuvelier.com).

Dit vindt wekelijks plaats in de gevangenis van Haren.

“Sinds 2016 geef ik elke week een schilderworkshop, eerst in de gevangenis van Berkendaal en nu in Haren. We gebruiken kunst als instrument om een ruimte te creëren waar deze vrouwen, die in een kritieke situatie verkeren, een luisterend oor en afleiding vinden. De workshops dienen als een manier om een band te scheppen en als alternatief communicatiemiddel. Zo wordt kunst voor de gedetineerden een ruimte waar ze zichzelf kunnen heropbouwen, een taal, maar ook gewoon een uitweg om wat tijd met de anderen te kunnen doorbrengen. In de gevangenis is kunstbeoefening een spel, een ruimte van wederzijds vertrouwen, een middel om buiten zichzelf en buiten de muren te reizen.

Naast een gelegenheid om samen te zijn met anderen en zich artistiek te ontplooien, is de workshop ook – en vooral – bedoeld om de leemte te vullen die wordt veroorzaakt door het leven tussen vier muren. Want een gevangenisstraf moet meer zijn dan gewoon de tijd uitzitten. Ze moeten de periode die ze in opsluiting doorbrengen, kunnen benutten om aan hun nieuwe ik te bouwen en zich los te werken van de mechanismen die hen in deze situatie hebben gedreven.” Céline