De huisvestingsvoorziening kan een versterking van de sociale begeleiding in vier fasen voorstellen aan de personen die de gevangenis verlaten, afhankelijk van hun individuele situatie:

1) Begeleiding tijdens de hechtenis
2) Begeleiding bij het verlaten van de gevangenis

3) Begeleiding in een transitwoning
4) Begeleiding in een woning voor langere duur

De fase in een transitwoning is verplicht om het invrijheidstellingsproject te versterken en samen met het huisvestingsteam een geschikt hulpnetwerk te creëren. De oplossingen voor na de transitperiode moeten op voorhand worden gepland (bv. inschrijving op wachtlijsten tijdens de hechtenis) en zijn de verantwoordelijkheid van de huurders (actief zoeken naar huisvesting tijdens de transitperiode).

Basisprincipes

1) Onze regeling is toegespitst op de moeilijkheden die de betrokkenen ondervinden wanneer ze de gevangenis verlaten (meer info onder ‘Een innovatief project’):

2) De huisvestingsvoorziening is een tweedelijnsdienst, en dus niet voor dringende situaties. Het huisvestingsteam versterkt de algemene sociale begeleiding die al door een sociale dienst is opgestart:

3) De huisvestingsvoorziening verschilt van Housing First in termen van type begeleiding en doelgroep. Huisvesting is hier niet het uitgangspunt, maar versterkt een invrijheidstellingsproject dat al is opgebouwd (administratieve regularisatie, jobplan, toegang tot zorg, reklasseringsplan enz.). Of het wordt voorgesteld na een eerste fase van zorgverstrekking bij het verlaten van de gevangenis (ziekenhuis, therapeutische gemeenschap, andere):

4) Het systeem is opgebouwd rond partnerschappen die essentieel zijn voor het goede beheer van een vastgoedpark en de begeleiding van de huurders. Cruciaal in deze dynamiek is de werking in netwerken, waarbij het huisvestingsteam een schakelrol speelt tussen de verschillende hulpverleners: